Projects

Student Team: Yuchen Duan, Nicholas Frei, Jay Krutiak, John Potter, Cory Wang, Pei Wang, Yanhan Wang, Zilin (Sylvia Wang), Jiatian (Justin Xu)

 

  • Special Education Community Contribution Program – Sponsored by Connecticut School Finance Project

Student Team: Jay Krutiak, Thilagha Jagaiah (TJ), Gao Niu

 

  • Cyber Risk Insurance Surplus Filing Documentation – Sponsored by Cover Hound

Student Team: Zhen Zhang, Jiarui Jiang, Gao Niu

 

  • Cyber Risk Insurance for Small and Medium Enterprises – Sponsored by Cover Hound, Chubb and Symantec

Student Team: Junyi Yang, Jay Krutiak, Jing Guo, Gao Niu

 

  • Post Retirement Financial Planning Optimization – Sponsored by Ash Brokerage

Student Team: Jiatian (Justin) Xu, Zhiguo Wang, Gao Niu, Fan Wu

 

  • Variable Annuity Surrender Rate Predictive Modeling – Sponsored by Ruark Consulting

Student Team: Xujiao Qian, Disheng Mao, Gao Niu, Jiatian Xu

 

  • Variable Annuity Partial Withdraw Predictive Modeling – Sponsored by Ruark Consulting

Student Team: Ruokun Liu, Shu-hua (Edward) Liao, Yuchen Duan, Yanjun Li, Yanhan Wang, Ruohan Huang

 

  • Universal Life Insurance Premium Persistency Predictive Modeling – Sponsored by Prudential

Student Team: Gao Niu, Pratish Modi, Chen He, Ruokun Liu

 

  • Claims Tracking and Monitoring – Sponsored by Prudential

Student Team: Tingting Huan, Gao Niu, Pratish Modi, Yingzhou He, Geng Liu, Yutong Wu, Tongan Liu

 

  • Call Center Agents Optimization – Sponsored by Phoenix

Student Team: Gao Niu, Fan Wu, Xiaoyu Zheng, Renjie Chen, Yi Zhao

 

Previous Projects